Doručovanie je súčasťou našich obchodných podmienok, preto sme si informácie o doručovaní nechali napísať právnikom. Radi by sme vám to ale zhrnuli do pár viet aj v neformálom štýle:

Na našom e-shope spravidla neukazujeme tovar, ktorý nemáme na sklade. Keď niektorý tovar vypredáme, na webových stránkach sa zobrazuje tovar ako „Na ceste“, pretože doplnenie objednáme ihneď a spravidla trvá do 5 dní.

Keď si tovar objednáte do 20:00, tak náš sklad pripraví zásielku do 12:00 a do 15:00 nasledujúceho dňa si ju vyzdvihne kuriér. Deň potom dostanete svoj tovar. Takže objednáte v stredu 19:00, kuriér vyzdvihne vo štvrtok 14:00 a v piatok vám dovezú tovar.

Na doručovanie využívame služby PPL, Českej Pošty a Toptrans. Ceny za dopravu sa odvíjajú od špecifického spôsobu dopravy, ktorý si vyberiete, a pohybujú sa v rozmedzí od 99 Kč do 139 Kč vrátane DPH bez poplatku za dobierku. Cena dobierky je 31 Kč.

V prípade, že vám tovar doručia poškodený, urobte fotografiu a pošlite ju na reklamáciu k nám na info@tabule-nastenky.sk a my ju vybavíme s dopravcom. Keď je zásielka viditeľne poškodená, nemusíte ju preberať. Ako skontrolovať balenie pri preberaní od dopravcu, to si môžete prečítať v článku „Preberanie tabúľ od dopravcu“.

Dodacia lehota začína plynúť pri tovare, ktorý bude Kupujúcim zaplatený pri prevzatí, t. j. na dobierku, odo dňa platného uzatvorenia kúpnej zmluvy, t. j. po odoslaní potvrzujúceho e-mailu (akceptácie) zo strany Predávajúceho. V prípade, že si Kupujúci vybral iný variant úhrady než zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t. j. napr. prevodom platby z účtu na účet, dodacia lehota začína plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t. j. od pripísania príslušnej sumy na účet Predávajúceho. Konkrétne termíny dodania tovaru sú určené v katalógu tovaru (pri každom výrobku) a do uvedených termínov sa započítavajú iba pracovné dni. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tomto neodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania alebo ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným. V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať odsúhlasenie Kupujúceho. Keď Kupujúci so zmenou nesúhlasí, majú Kupujúci aj Predávajúci právo odstúpiť od zmluvy.

 

Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

Faktúra slúži zároveň aj ako daňový doklad a je zasielaná elektronicky vo forme .PDF súboru e-mailom v okamihu expedície tovaru na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol v objednávke. Odoslaním objednávky Kupujúci súhlasí s fakturáciou elektronickou formou.

Keď kupujúci o to požiada, predávajúci mu v písomnej forme potvrdí: v akom rozsahu a počas akej doby trvajú jeho povinnosti z vadného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť.

 

Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, keď v kúpnej zmluve nie je určené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 

Obvyklý spôsob dopravy je PPL, obvyklá cena je 99 Kč, 31 Kč za dobierku. Za nadštandartné služby spoločnosti PPL, keď ich zákazník požaduje, účtujeme poplatky podľa platného cenníka PPL. Na želanie zákazníka je možné využiť služby Českej Pošty. Keď ide o nadrozmernú a neštandardnú dopravu, môže sa doprava dohodnúť individuálne.

 

Keď je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Keď kupujúci neprevezme tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 500 Kč (slovom: päťsto korún českých) a ďalej je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad či podozrení túto skutočnosť bezodkladne oznámiť prepravcovi (zapísať do prepravného listu – napr. „prevzaté s výhradou – poškodený obal"). Pre potreby prípadného reklamačného konania urobí kupujúci fotodokumentáciu zásielky na mobilný telefón. Túto informáciu bez odkladu tiež oznámi predávajúcemu. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky či evidentnom poškodení obsahu zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať – túto skutočnosť opäť uvedie do prepravného listu („neprevzaté z dôvodu poškodenia“). Kupujúci opäť bezodkladne informuje o tejto skutočnosti predávajúceho.

 

V prípade skrytého poškodenia zásielky (obal je v poriadku, obsah poškodený) je kupujúci povinný bez odkladu skontrolovať obsah zásielky a prípadné poškodenie oznámiť predajcovi ihneď, najneskôr však do 24 hodín a urobiť kompletnú fotodokumentáciu pôvodného obalu a poškodeného obsahu zásielky a spoločne s číslom faktúry a číslom zásielky oznámiť predávajúcemu. Podpisom dodacieho alebo prepravného listu kupujúci bez výhrad potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu závad spôsobených prepravou sa nemôže brať ohľad.

 

Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho.

Rýchla doprava

prijaté a zaplatené objednávky

odošleme do 48 hodín

Bezpečné dodanie

všetky zásielky sú pokryté

poistením

+420 739 410 459

Horúca linka je otvorená od

8:00 do 16:00 v pracovných dňoch.

14 dní na vrátenie

objednané produkty môžete vrátiť

až do 14 dní od dátumu nákupu