Doručovanie je súčasťou našich obchodných podmienok a preto sme si ich nechali spísať právnikom. Radi by sme vám to ale zhrnuli do pár viet v neformálnej reči:
Na našom e-shopu spravidla neukazujeme tovar, ktorý nemáme skladom. Ak niektorý tovar vypredajú, na stránkach sa ukáže ako "V externom skladu". V tomto prípade je nutné tovar doobjednať vo výrobe a doručenie trvá cca 10 pracovných dní.
Ak objednávku vytvoríte do 20:00 hod., Vaša zásielka bude pripravená na odovzdanie prepravcovi nasledujúci pracovný deň.Tovar by v tomto prípade malo byť doručené v najbližších pracovných dňoch. Záleží ako rýchlo si zahraničné depa stihnú zásielku medzi sebou odovzdať, ale spravidla býva tovar doručený tretí pracovný deň od objednávky.Avšak o presnom termíne doručenia Vás vždy informuje prepravcu.  Doručenie je možné iba v pracovné dni. Cez víkend a štátnych sviatkoch tovar nie je možné doručiť.
K doručovanie využívame služieb spoločností GLS a Toptrans. Ceny za dopravu sa odvíja od vybraného spôsobu dopravy a veľkosti vašej zásielky. Pohybujú sa v rozmedzí od 5,99 Euro do 250 Euro vrátane DPH bez poplatku za dobierku. Dobierka stojí 1,99 Euro.
Pokiaľ k Vám tovar dorazí poškodené, urobte fotografiu a pošlite reklamáciu k nám na info@tabule-magneticke.cz, reklamáciu je však nutné nahlásiť do dvoch kalendárnych dní od prevzatia zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, nemusíte ju preberať. Ako skontrolovať balenie pri preberaní od dopravcu, si môžete prečítať v článku "Preberanie tabúľ od dopravcu".
Dodacia lehota začína plynúť pri tovare, ktorý bude Kupujúcim zaplatený pri prevzatí, t. j. na dobierku, odo dňa platného uzatvorenia kúpnej zmluvy, t. j. po odoslaní potvrzujúceho e-mailu (akceptácie) zo strany Predávajúceho. V prípade, že si Kupujúci vybral iný variant úhrady než zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t. j. napr. prevodom platby z účtu na účet, dodacia lehota začína plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t. j. od pripísania príslušnej sumy na účet Predávajúceho. Konkrétne termíny dodania tovaru sú určené v katalógu tovaru (pri každom výrobku) a do uvedených termínov sa započítavajú iba pracovné dni. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tomto neodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania alebo ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným. V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať odsúhlasenie Kupujúceho. Keď Kupujúci so zmenou nesúhlasí, majú Kupujúci aj Predávajúci právo odstúpiť od zmluvy.

 Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

Faktúra slúži zároveň aj ako daňový doklad a je zasielaná elektronicky vo forme .PDF súboru e-mailom v okamihu expedície tovaru na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol v objednávke. Odoslaním objednávky Kupujúci súhlasí s fakturáciou elektronickou formou.

Keď kupujúci o to požiada, predávajúci mu v písomnej forme potvrdí: v akom rozsahu a počas akej doby trvajú jeho povinnosti z vadného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť.

 

Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, keď v kúpnej zmluve nie je určené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 

Obvyklý spôsob dopravy je GLS( 5,99 Euro, 1,99 Euro za dobierku) alebo Toptrans (obvyklá cena je 13,99 Euro, 1,99 Euro za dobierku). Za nadštandartné služby spoločnosti, keď ich zákazník požaduje, účtujeme poplatky podľa platného cenníka spoločnosti.

 

Keď je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Keď kupujúci neprevezme tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 20 Euro a ďalej je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad či podozrení túto skutočnosť bezodkladne oznámiť prepravcovi (zapísať do prepravného listu – napr. „prevzaté s výhradou – poškodený obal"). Pre potreby prípadného reklamačného konania urobí kupujúci fotodokumentáciu zásielky na mobilný telefón. Túto informáciu bez odkladu tiež oznámi predávajúcemu. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky či evidentnom poškodení obsahu zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať – túto skutočnosť opäť uvedie do prepravného listu („neprevzaté z dôvodu poškodenia“). Kupujúci opäť bezodkladne informuje o tejto skutočnosti predávajúceho.

 V prípade skrytého poškodenia zásielky (obal je v poriadku, obsah poškodený) je kupujúci povinný bez odkladu skontrolovať obsah zásielky a prípadné poškodenie oznámiť predajcovi ihneď, najneskôr však do 48 hodín a urobiť kompletnú fotodokumentáciu pôvodného obalu a poškodeného obsahu zásielky a spoločne s číslom faktúry a číslom zásielky oznámiť predávajúcemu. Podpisom dodacieho alebo prepravného listu kupujúci bez výhrad potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu závad spôsobených prepravou sa nemôže brať ohľad.

 

Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho.

Rýchla doprava

prijaté a zaplatené objednávky

odošleme do 48 hodín

Bezpečné dodanie

všetky zásielky sú pokryté

poistením

+420 604 958 605

Horúca linka je otvorená od

8:00 do 16:00 v pracovných dňoch.

14 dní na vrátenie

objednané produkty môžete vrátiť

až do 14 dní od dátumu nákupu